Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek
Cyprian Kamil Norwid

VIII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

organizowana w ramach oficjalnych
Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Logo Niepodległa
3 - 5 października 2018

HOTEL OSSA Congress & SPA ****
Ossa k. Rawy Mazowieckiej

Bezpieczeństwo Polski i Polaków to wspólna sprawa wszystkich obywateli i władz naszego kraju

Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw: zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej, podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, porządku publicznego i obrony cywilnej.

W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) oraz Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) serdecznie zapraszam na VIII Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego, która wpisana jest do oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Konferencja jest skierowana do pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i ochrony informacji niejawnych, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, dyrektorów, kierowników wydziałów i pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego i inne osoby odpowiedzialne za zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia.

płk Tadeusz Koczkowski
Prezes Zarządów SWBN i KSOIN

Aktualności

Agenda

Cele konferencji

 1. Przybliżenie uwarunkowań międzynarodowych determinujących nasze bezpieczeństwo.
 2. Zdiagnozowanie zmieniającego się świata, 4.0 rewolucji przemysłowej, nowych wyzwań i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.
 3. Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji osób zarządzających bezpieczeństwem.
 4. Wymiana doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym, ochroną infrastruktury krytycznej i zarządzaniem kryzysowym.
 5. Przedstawienie praktycznych aspektów organizacji zarządzania kryzysowego i kierowania zespołami ochrony infrastruktury krytycznej.
 6. Aktualności dot. opracowania planów ochrony fizycznej i technicznej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
 7. Analiza i ocena stanu potencjalnych zagrożeń, rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom chronionej jednostki organizacyjnej.
 8. Zapoznanie z najlepszymi praktykami i procedurami mającymi na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym.
 9. Wymiana myśli i poglądów z zaproszonymi ekspertami nt. naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Tematyka konferencji

 1. Wyzwania i uwarunkowania bezpieczeństwa Europy i świata w XXI wieku.
 2. Wyznaczniki bezpieczeństwa państwa i narodu.
 3. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – jego rola i znaczenie dla bezpieczeństwa.
 4. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej – doświadczenia, uwagi i zalecenia.
 5. Kompetencje i zadania organów administracji rządowej, samorządowej, zakładów pracy w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
 6. Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie. Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów – ich ochrona w okresie kryzysu i wojny.
 7. Opracowanie planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów oraz planów obrony cywilnej.
 8. Wykorzystanie nowoczesnych technik i technologii w bezpieczeństwie narodowym.
 9. Sporządzanie planów zagrożenia terrorystycznego zatwierdzanych przez ABW.
 10. Analiza zagrożeń, szacowanie i zarządzania ryzykiem. Znaczenie ciągłości działania.
 11. Wpływ kryzysów finansowych na bezpieczeństwo państwa i obywateli (piramidy, parabanki itp.).
 12. Internet rzeczy a Smart City. Zwiększamy bezpieczeństwo, czy ograniczamy nasze prawa?
 13. Relacja rozwoju cywilizacyjnego (Przemysł 4.0) w stosunku do zagrożeń bezpieczeństwa.
 14. Ochrona danych osobowych i prywatności w cyfrowym świecie, a bezpieczeństwo narodowe.
 15. RODO przyjaciel czy wróg przedsiębiorcy?
 16. Wyzwania sztucznej inteligencji na dziś i na jutro.
 17. Funkcjonowanie systemu cyberbezpieczeństwa – nowe regulacje prawne.
 18. Sesja tematyczna „Wyzwania i zagrożenia cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa narodowego i bytu obywateli”.
 19. Debata ekspertów nt. „Bezpieczeństwo narodowe to najważniejsze dobro wszystkich Polaków”.

Informacje organizacyjne

Szczegółowe informacje organizacyjne dla uczestników:

 1. Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników Konferencji w dniu 3.10.2018 r. do godz. 13.00. Rozpoczęcie obrad o godz. 14.00, a zakończenie 5.10.2018 r. ok. godz. 14.00.
 2. Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi od osoby:
  • 2100 zł netto +23% VAT – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym,
  • 1900 zł netto +23% VAT – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
   Cena obejmuje: wykłady, materiały konferencyjne, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie.
   Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.
 3. Preferencyjne zniżki:
  • członkowie KIG, SWBN i KSOIN – 5%,
  • uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r. – 5%,
  • uczestnictwo 2 osób z jednej firmy – 5%,
  • uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy – 10%.
  • Uwaga! Rabat dla uczestników zgłaszanych przez jednostki administracji samorządowej – 25%.
   Zniżki nie sumują się.
 4. Prosimy o rejestrację najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Konferencji. Rejestracji dokonać można przez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie lub przesyłając wypełniona kartę zgłoszenia na adres biuro@ksoin.pl lub faksem nr tel. 32 206 46 01.
 5. Należność za udział w Konferencji prosimy wpłacać na konto: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sfery budżetowej).Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnację należy zgłaszać wyłącznie na adres biuro@ksoin.pl lub faxem 32 206 46 01. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem obrad nie zwalnia od zapłaty.
 6. Miejsce Konferencji: HOTEL OSSA Congress & Spa ****, 96-200 Rawa Mazowiecka, Ossa 1.
 7. Organizatorzy przewidują przejazd autokarem w pierwszym dniu Konferencji 03.10.2018 r. spod Dworca Centralnego PKP w Warszawie do Hotelu Ossa Congress & Spa – wyjazd ok. godz. 10:00. W ostatnim dniu 05.10.2018 r. planowany odjazd z Hotelu na Dworzec Centralny PKP w Warszawie ok. godz. 15:00.

Patron strategiczny

Remontowa Holding

Patronat honorowy

Logo Klub Integracji Europejskiej
Logo Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej
logo Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej
logo Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
logo Naczelna Organizacja Techniczna

Patronat medialny

logo TV Silesia
Logo Europerspektywy
Logo Przedsiębiorcu@eu
Logo Ochrona Mienia i Informacji
logo Radio Poznań
logo Radio Kielce

Miejsce konferencji

HOTEL OSSA Congress & Spa ****

96-200 Rawa Mazowiecka
Miejscowość: Ossa 1

tel: +48 46 813 26 00, +48 46 813 26 03

e-mail: recepcja@ossahotel.pl

web: hotelossa.pl

Współrzędne GPS: N 51.8036996, E 20.3791924