Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek
Cyprian Kamil Norwid

Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

3 - 5 październik 2018

HOTEL OSSA Congress & SPA ****
Ossa k. Rawy Mazowieckiej

Bezpieczeństwo narodowe to wspólna sprawa wszystkich obywateli i władz naszego kraju

Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw: zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej, podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, odpowiedni poziom bezpieczeństwa, porządek publiczny i obronę cywilną.

Zapraszamy

pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i ochrony informacji niejawnych, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników fizycznej i technicznej ochrony obiektów, dyrektorów, kierowników wydziałów i pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, szefów działów IT, odpowiedzialnych za pisanie planów ochrony oraz inne osoby odpowiedzialne za zapobieganie sytuacjom kryzysowym, reagowanie w przypadku ich wystąpienia i koordynowanie działań związanych z usuwaniem powstałych skutków oraz odtwarzanie zasobów infrastruktury krytycznej.

płk Tadeusz Koczkowski
Prezes Zarządów SWBN i KSOIN

Tadeusz Donocik
Wiceprezes Zarządu SWBN

gen. bryg. Paweł Pruszyński
Wiceprezes Zarządu SWBN

Miejsce konferencji

HOTEL OSSA Congress & Spa

96-200 Rawa Mazowiecka
Miejscowość: Ossa 1

 

tel: +48 46 813 26 00, +48 46 813 26 03

 

e-mail: recepcja@ossahotel.pl

web: hotelossa.pl

 

Współrzędne GPS: N 51.8187324, E 20.225448