Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek
Cyprian Kamil Norwid

VIII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

organizowana w ramach oficjalnych
Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Logo Niepodległa
3 - 5 października 2018

HOTEL OSSA Congress & SPA ****
Ossa k. Rawy Mazowieckiej

Bezpieczeństwo Polski i Polaków to wspólna sprawa wszystkich obywateli i władz naszego kraju

Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw: zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej, podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, porządku publicznego i obrony cywilnej.

W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) oraz Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) serdecznie zapraszam na VIII Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego, która wpisana jest do oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Konferencja jest skierowana do pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i ochrony informacji niejawnych, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, dyrektorów, kierowników wydziałów i pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego i inne osoby odpowiedzialne za zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia.

płk Tadeusz Koczkowski
Prezes Zarządów SWBN i KSOIN

Aktualności

Agenda

Cele konferencji

 1. Przybliżenie uwarunkowań międzynarodowych determinujących nasze bezpieczeństwo.
 2. Zdiagnozowanie zmieniającego się świata, 4.0 rewolucji przemysłowej, nowych wyzwań i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.
 3. Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji osób zarządzających bezpieczeństwem.
 4. Wymiana doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym, ochroną infrastruktury krytycznej i zarządzaniem kryzysowym.
 5. Przedstawienie praktycznych aspektów organizacji zarządzania kryzysowego i kierowania zespołami ochrony infrastruktury krytycznej.
 6. Aktualności dot. opracowania planów ochrony fizycznej i technicznej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
 7. Analiza i ocena stanu potencjalnych zagrożeń, rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom chronionej jednostki organizacyjnej.
 8. Zapoznanie z najlepszymi praktykami i procedurami mającymi na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym.
 9. Wymiana myśli i poglądów z zaproszonymi ekspertami nt. naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Tematyka konferencji

 1. Wyzwania i uwarunkowania bezpieczeństwa Europy i świata w XXI wieku.
 2. Wyznaczniki bezpieczeństwa państwa i narodu.
 3. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – jego rola i znaczenie dla bezpieczeństwa.
 4. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej – doświadczenia, uwagi i zalecenia.
 5. Kompetencje i zadania organów administracji rządowej, samorządowej, zakładów pracy w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
 6. Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie. Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów – ich ochrona w okresie kryzysu i wojny.
 7. Opracowanie planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów oraz planów obrony cywilnej.
 8. Wykorzystanie nowoczesnych technik i technologii w bezpieczeństwie narodowym.
 9. Sporządzanie planów zagrożenia terrorystycznego zatwierdzanych przez ABW.
 10. Analiza zagrożeń, szacowanie i zarządzania ryzykiem. Znaczenie ciągłości działania.
 11. Wpływ kryzysów finansowych na bezpieczeństwo państwa i obywateli (piramidy, parabanki itp.).
 12. Internet rzeczy a Smart City. Zwiększamy bezpieczeństwo, czy ograniczamy nasze prawa?
 13. Relacja rozwoju cywilizacyjnego (Przemysł 4.0) w stosunku do zagrożeń bezpieczeństwa.
 14. Ochrona danych osobowych i prywatności w cyfrowym świecie, a bezpieczeństwo narodowe.
 15. RODO przyjaciel czy wróg przedsiębiorcy?
 16. Wyzwania sztucznej inteligencji na dziś i na jutro.
 17. Funkcjonowanie systemu cyberbezpieczeństwa – nowe regulacje prawne.
 18. Sesja tematyczna „Wyzwania i zagrożenia cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa narodowego i bytu obywateli”.
 19. Debata ekspertów nt. „Bezpieczeństwo narodowe to najważniejsze dobro wszystkich Polaków”.

13:00

Obiad

gen. dyw. prof. dr hab. Bogusław Pacek - były doradca MON oraz były rektor Akademii Obrony Narodowej

płk prof. dr hab. Bogdan Szulc - pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Sztuki Wojennej

prof. dr hab. inż. Michał Kleiber - b. Prezes i aktualny członek rzeczywisty PAN, ambasador Komisji Europejskiej ds. nowej narracji europejskiej

prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat - Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Andrzej Lewiński - Przewodniczący Komitetu Ochrony Danych Osobowych Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Zarządu Fundacji im. Józefa Wybickiego, b. Z-ca GIODO

Leszek Maśniak - Wiceprzewodniczący Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i szef zespołu architektury Ministerstwa Cyfryzacji

Otylia Jędrzejczak i Olgierd Łukaszewicz

17.45

Moderator: Stanisław Wziątek Uczestnicy: Aleksandra Skrabacz, Bogusław Pacek, Bogdan Szulc, Michał Kleiber, Jacek Silski, Andrzej Lewiński, Arkadiusz Hołda, Krzysztof Pietraszkiewicz, Tadeusz Donocik, Jacek Janiszewski.

Tematyka: Wojna w cyberprzestrzeni – fakty i mity, znane i przyszłościowe cyberzagrożenia – istotne dla rozwoju cywilizacji aktualny i przewidywany stan rozwoju Internetu rzeczy, jego wpływ na nasze wspólne bezpieczeństwo, czy istnieje zagrożenie ograniczania naszych praw i uprawnień dostępu do informacji? Co zmieni ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa?
Moderator: dr Krzysztof Gawkowski Uczestnicy: Leszek Maśniak, Tamara Rud, Stanisław Trenczek, Jarosław Bartniczuk, Jacek Silski, Krystian Mączka, Maciej Jędrzejewski

15.15

Patron strategiczny

Remontowa Holding

Patronat honorowy

Logo Klub Integracji Europejskiej
Logo Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej
logo Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej
logo Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
logo Naczelna Organizacja Techniczna
logo Związek Banków Polskich
logo Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
logo Stowarzyszenie Integracja i Współpraca
logo Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej
logo Akademia WSB
logo BetaMed

Patronat medialny

logo TV Silesia
Logo Europerspektywy
Logo Przedsiębiorcu@eu
Logo Ochrona Mienia i Informacji
logo Radio Poznań
logo Radio Kielce
logo Przegląd Techniczny
logo Moja Firma
logo Gazeta Piastowska
logo TV Portal Polski

Miejsce konferencji

HOTEL OSSA Congress & Spa ****

96-200 Rawa Mazowiecka
Miejscowość: Ossa 1

tel: +48 46 813 26 00, +48 46 813 26 03

e-mail: recepcja@ossahotel.pl

web: hotelossa.pl

Współrzędne GPS: N 51.8036996, E 20.3791924