Prelegenci i zaproszeni goście

dr inż. Waldemar Gajda

dr inż. Waldemar Gajda

JM Rektor Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoła Wyższa. Ekspert z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz wpływu innowacyjności na wzrost gospodarczy.

płk prof. dr hab. Bogdan Szulc

płk prof. dr hab. Bogdan Szulc

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Sztuki Wojennej.

Andrzej Lewiński

Andrzej Lewiński

b. wiceminister rynku wewnętrznego oraz zastępca generalnego inspektora ochrony danych osobowych.

prof. Michał Kleiber

prof. dr hab. inż. Michał Kleiber

b. minister nauki, b. prezes i aktualny członek rzeczywisty PAN, ambasador Komisji Europejskiej ds. nowej narracji europejskiej, prezydent The European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS), kawaler i członek Kapituły Orderu Orła Białego.

prof. gen. Bogusław Pacek

prof. gen. Bogusław Pacek

gen. prof. Bogusław Pacek przedstawi temat „Wyzwania i uwarunkowania bezpieczeństwa Europy i świata w XXI wieku”.

prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat

prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat

Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, profesor nauk technicznych, ekspert w dziedzinie badań i rozwoju dla nauki, przemysłu zbrojeniowego oraz agencji rządowych.

Olgierd Łukaszewicz

Olgierd Łukaszewicz

Wybitny polskim aktor teatralny i filmowy, w latach 2002–2005 i 2011-2018 prezes Związku Artystów Scen Polskich, fundator „Fundacja My Obywatele UE”.

Stanisław Wziątek

Stanisław Wziątek

Znany polityk, samorządowiec i pedagog. W latach 2001–2005 pełnił funkcję wojewody zachodniopomorskiego, był też posłem na Sejm V, VI i VII kadencji.

Otylia Jędrzejczak

Otylia Jędrzejczak

Pływaczka specjalizująca się w stylu motylkowym i dowolnym, mistrzyni olimpijska, dwukrotna mistrzyni świata, pięciokrotna mistrzyni Europy na długim basenie, trzykrotna rekordzistka świata, trzykrotnie wybierana najlepszym sportowcem Polski.

dr Tamara Rud

dr Tamara Rud

Polsko Izraelskie Konsorcjum na rzecz Cyberbezpieczeństwa Polski, Europejski Instytut Cyber Intelligence, biuro KE-LA GROUP w Warszawie.

płk dr Franciszek Krynojewski

płk dr Franciszek Krynojewski

Ekspert z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

płk Krzysztof Radwan

płk Krzysztof Radwan

b. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach.

Elżbieta Bińczyk

Elżbieta Bińczyk

Wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia ochrony Informacji Niejawnych, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, od 20 lat zajmując się jako Pełnomocnik Zarządu bezpieczeństwem i właściwą dystrybucją informacji. Wieloletni doświadczony trener i dydaktyk, przygotowujący na kursach i szkoleniach organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji kadrę zarządzającą informacją w instytucji. Wykładowca na specjalistycznych studiach podyplomowych o kierunkach związanych z bezpieczeństwem informacji prawnie chronionych.

insp. Dariusz Deptała

insp. Dariusz Deptała

Inspektor Policji w stanie spoczynku. Pracował w jednostkach Komendy Głównej Policji: Biurze Dochodzeniowo-Śledczym, Biurze do Walki z Przestępczością Zorganizowaną, Biurze Kryminalnym, Głównym Sztabie Policji. Przez 8 lat był naczelnikiem Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego. Ostatnio był Radcą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie Ministra Spraw Wewnętrznych.

Jarosław Bartniczuk

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej. Zdobywał doświadczenie pracując na polu technicznych zabezpieczeń najważniejszych osób i obiektów rządowych w kraju i zagranicą. Od 7 lat zajmuje się bezpieczeństwem teleinformatycznym, korporacyjnym w zakresie ochrony informacji, IT i danych osobowych. Posiada Certyfikat Inżyniera Bezpieczeństwa ISecMaan Information Security Management ,,Projektowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w/g ISO 27001” oraz Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001:2005.

dr hab. inż. prof. nadzw. Stanisław Treneczek

prof. dr hab. inż. Stanisław Trenczek

Profesor nadzwyczajny ITI EMAG, dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, autor i współautor ponad 120 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach, wykładowca na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej naukowo-techni­cznych. Ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badan i Rozwoju, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, członek Komitetu Górnictwa PAN.

dr Krzysztof Gawkowski

dr Krzysztof Gawkowski

Dyrektor Polskiego Instytutu Cyberbezpieczeństwa, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Bezpieczeństwa Inteligentnych Miast oraz członek Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Poprowadzi sesję tematyczną „Wyzwania i zagrożenia cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa narodowego i bytu obywateli”.

prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Skrabacz

prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Skrabacz

Ekspert w problematyce dotyczącej ochrony ludności, mienia i obiektów, obrony cywilnej, ratownictwa, bezpieczeństwa społecznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa, prof. nadzw. w Wojskowej Akademii Technicznej.

Leszek Maśniak

Leszek Maśniak

Wiceprzewodniczący Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i szef zespołu architektury Ministerstwa Cyfryzacji. Twórca koncepcji projektu ZPA i analityki publicznej, członek Mensa.

Jacek Silski

Jacek Silski

Prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, współzałożyciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, Prezes Wielkopolskiej Federacji Pracodawców.

kmdr dr Bogdan Wójtowicz

kmdr dr Bogdan Wójtowicz

b. Przedstawiciel RP w Doradczej Grupie NATO ds. Przemysłu

Krzysztof Pietraszkiewicz

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich, doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji, artykułów dotyczących sektora bankowego, jego transformacji w Polsce i na świecie. Orędownik działań wspierających rozwój sektora bankowego oraz współdziałania tego sektora z rządem, przedstawicielami polityki i nauki na rzecz unowocześniania i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz krzewienia wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie.

Marek Zieliński

Marek Zieliński

Prezes Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik kontroli skarbowej, były dyrektor UKS, ekspert do spraw kontroli biznesowej. Prowadzi szkolenia, wykłady i seminaria w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na temat zorganizowanej przestępczości podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT i akcyzy.

Rada programowa i dydaktyczna Konferencji

Andrzej Arendarski – Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej.

Mieczysław Bieniek – Generał prof. b. doradca Ministra ON, b. Zastępca dowódcy strategicznego NATO.

Tadeusz Donocik – Prezes Honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego.

Krzysztof Gawkowski – Dyrektor Polskiego Instytutu Cyberbezpieczeństwa, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Bezpieczeństwa Inteligentnych Miast, członek Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

Arkadiusz Hołda – Prezes Zarządu Telewizji TVS, Kanclerz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Jacek Janiszewski – Inicjator Welconomy Forum w Toruniu.

Krzysztof Kacprowicz – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji ,,Mediakom”.

Michał Kleiber – Profesor dr hab. inż., b. minister nauki, b. prezes i aktualny członek rzeczywisty PAN, ambasador Komisji Europejskiej ds. nowej narracji europejskiej, prezydent The European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS).

Jan Klimek – Profesor nadzw. dr hab. Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa SGH, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli, Prezes Katowickiej Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Andrzej Lewiński – Przewodniczący Komitetu Ochrony Danych Osobowych Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Zarządu Fundacji im. Józefa Wybickiego, b. Z-ca GIODO.

Andrzej Ligus – Prezes Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych.

Ryszard Łukasik – Admirał Floty, b. dowódca Marynarki Wojennej, b. Zastępca Szefa Biura Narodowego, członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP.

Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna.

Leszek Maśniak – Wiceprzewodniczący Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i szef zespołu architektury Ministerstwa Cyfryzacji. Twórca koncepcji projektu ZPA i analityki publicznej, członek Mensa.

Ryszard Nowak – Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej.

Bogusław Pacek – Profesor nauk społecznych, doktor habilitowany nauk wojskowych, generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były doradca MON oraz były rektor Akademii Obrony Narodowej. Uczestnik wojskowych, zagranicznych misji pokojowych.

Wiktor Pawlik – Prezes Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Gliwicach.

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich.

Ryszard Pregiel – Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

Adam Rapacki – Generał policji, b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, założyciel Kancelarii Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy.

Tamara Rud – Przewodnicząca w Polsko – Izraelskim Konsorcjum dla Cyberbezpieczeństwa.

Jacek Silski – Prezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej.

Piotr Soyka – Prezes Zarządu Remontowa Holding S.A.

Janusz Steinhoff – b. Wicepremier RP, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie oraz Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Jerzy Straszewski – Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.

Bogdan Szulc – Profesor dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Sztuki Wojennej.

Stanisław Trenczek – Dr hab. inż. prof. nadzw., Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Stanisław Wziątek – b. Przewodniczący Komisji Sejmowych Obrony Narodowej i Służb Specjalnych.